• Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi - Nguyễn Thái Dương

  Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi - Nguyễn Thái Dương

  Album "Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi" của ca sĩ Nguyễn Thái Dương. Album đánh dấu 10 năm anh tin Chúa và phục vụ trong Mục vụ Thờ phượng HTTL Hà Nội. 80% chi phí thu được từ Album sẽ được...

 • Album Thương Khó-Phục Sinh do VHOPE phát hành.

  Album Thương Khó-Phục Sinh do VHOPE phát hành.

  Album Thương Khó-Phục Sinh do VHOPE phát hành đã chính thức có trên trang web. Bạn có thể tìm và mua bài hát mình yêu thích trong list album này với giá chỉ 5000VND/bài. Beat nhạc giá 300.000/bài, bản phối...

Tin Khác

 • Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi - Nguyễn Thái Dương

  Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi - Nguyễn Thái Dương

  Album "Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi" của ca sĩ Nguyễn Thái Dương. Album đánh dấu 10 năm anh tin Chúa và phục vụ trong Mục vụ Thờ phượng HTTL Hà Nội. 80% chi phí thu được từ Album sẽ được dâng hiến cho sự phát triển của Mục vụ Thờ Phượng HTTL Hà Nội.

 • Album Thương Khó-Phục Sinh do VHOPE phát hành.

  Album Thương Khó-Phục Sinh do VHOPE phát hành.

  Album Thương Khó-Phục Sinh do VHOPE phát hành đã chính thức có trên trang web. Bạn có thể tìm và mua bài hát mình yêu thích trong list album này với giá chỉ 5000VND/bài. Beat nhạc giá 300.000/bài, bản phối cho band và bản phối 4 bè giá 200.000/bài. Ủng hộ sản phẩm gốc nhé các bạn ???? Link trang web: https://vhope.net