Sáng tác mới

Cảm tạ Chúa ban cho các con cái Ngài ân tứ sáng tác những bài ca mới để tôn vinh Chúa, gây dựng lẫn nhau và sẵn lòng chia sẻ đến mọi người những bài ca mới của mình.