Bảng Xếp Hạng Nhạc Thánh Việt Nam

Tuần 2: 13/01 - 20/01

BXH M Live Channel (V-Chart) là bảng xếp hạng Nhạc Thánh Tin Lành được cập nhật vào mỗi Thứ Hai hàng tuần, dựa trên các số liệu thống kê trên M Live Channel. Các tiêu chí dùng để xác định điểm xếp hạng (V-score) của mỗi tác phẩm bao gồm lượt nghe, yêu thích, bình luận, chia sẻ của người dùng trên cả phiên bản web desktop và ứng dụng mobile.