Lưu Chí Vỹ

Yêu Thương Và Tha Thứ - Lưu Chí Vỹ

Lời bài hát: Yêu Thương Và Tha Thứ