Tố Hà

Xuân Tạ Ơn - Tố Hà

Lời bài hát: Xuân Tạ Ơn