Hồng Yến

Xin Cha Giữ Con Bên Ngài - Hồng Yến

Lời bài hát: Xin Cha Giữ Con Bên Ngài