Nhóm Joshaphat

Vua Hằng Còn Muôn Đời - Nhóm Joshaphat

Lời bài hát: Vua Hằng Còn Muôn Đời