Nguyên Thủy, K'Long Hagim, Ánh Hồng

Vòng Tay Yêu Thương - Nguyên Thủy, K'Long Hagim, Ánh Hồng

Lời bài hát: Vòng Tay Yêu Thương