Lưu Chí Vỹ

Vinh Quang Thuộc Chúa - Lưu Chí Vỹ

Lời bài hát: Vinh Quang Thuộc Chúa