Isaac Thái

Vinh Quang Đấng Sáng Tạo - Isaac Thái

Lời bài hát: Vinh Quang Đấng Sáng Tạo