Isaac Thái

Việt Nam Thuộc Chúa - Isaac Thái

Lời bài hát: Việt Nam Thuộc Chúa