Kim Nguyên, Khương Uyên

Về Bên Chúa - Kim Nguyên, Khương Uyên

Lời bài hát: Về Bên Chúa