Nguyên Thủy

Về Bên Cha - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Về Bên Cha