Nguyên Thủy

Vạt Nắng Trên vườn hoa thắm - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Vạt Nắng Trên vườn hoa thắm