Khương Uyên, Nhã Tiên

Vâng Theo Ngài - Khương Uyên, Nhã Tiên

Lời bài hát: Vâng Theo Ngài