K'Long Hagim

Ước Mơ Đời Tôi - K'Long Hagim

Lời bài hát: Ước Mơ Đời Tôi