Tốp Ca

Tuổi Xuân Dâng Chúa - Tốp Ca

Lời bài hát: Tuổi Xuân Dâng Chúa