Tố Hà

Từ Nguyên Thủy - Tố Hà

Lời bài hát: Từ Nguyên Thủy