Tố Hà

Trọn đời con xin nguyện dâng hiến Cứu Chúa - Tố Hà

Lời bài hát: Trọn đời con xin nguyện dâng hiến Cứu Chúa