Nguyên Thủy

Trời giông gió mưa dầm ngoài đường lạnh lùng tối tăm... - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Trời giông gió mưa dầm ngoài đường lạnh lùng tối tăm...