Thành Trực (Nam)

Trên Chốn Đồi Cao - Thành Trực (Nam)

Lời bài hát: Trên Chốn Đồi Cao