Thanh Trúc

Trên Chốn Đồi Cao - Thanh Trúc

Lời bài hát: Trên Chốn Đồi Cao