Naomi, Khánh Linh, Linh Năng, Thanh Trúc

Tôn Vinh Đức Chúa Trời - Naomi, Khánh Linh, Linh Năng, Thanh Trúc

Lời bài hát: Tôn Vinh Đức Chúa Trời