VA

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng - VA

Lời bài hát: Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng