Kiều Chinh

Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa - Kiều Chinh

Lời bài hát: Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa