Đỗ Phú Quí

Tình Yêu Nơi Thập Giá - Soundtrack - Đỗ Phú Quí

Lời bài hát: Tình Yêu Nơi Thập Giá - Soundtrack