Nguyên Thủy, Hữu Chương

Tình Yêu Nhiệm Mầu - Nguyên Thủy, Hữu Chương

Lời bài hát: Tình Yêu Nhiệm Mầu