Hương Giang

Tinh Bạch Hơn Tuyết - Hương Giang

Lời bài hát: Tinh Bạch Hơn Tuyết