Trương Kiều Diễm

Tìm Về Bên Giê-xu - Trương Kiều Diễm

Lời bài hát: Tìm Về Bên Giê-xu