Xuân Trường

Tiếng Chúa Dịu Êm - Xuân Trường

Lời bài hát: Tiếng Chúa Dịu Êm