Naomi, Thanh Trúc, Phương Lý

Thỏa Vui Trong Ngài - Naomi, Thanh Trúc, Phương Lý

Lời bài hát: Thỏa Vui Trong Ngài