Bích Vân

Thiên Sứ - Bích Vân

Lời bài hát: Thiên Sứ