Isaac Thái

Thập Giá - Isaac Thái

Lời bài hát: Thập Giá