Nguyên Thủy

Thập Giá Xưa Ngài Mang - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Thập Giá Xưa Ngài Mang