VA

Thà ăn khoai rau còn hơn cua cá - VA

Lời bài hát: Thà ăn khoai rau còn hơn cua cá