Hoàng Quân, Kim Nguyên

Ta Tìm Thấy Nhau - Hoàng Quân, Kim Nguyên

Lời bài hát: Ta Tìm Thấy Nhau