Nguyễn Thái Dương

Sống - Nguyễn Thái Dương

Lời bài hát: Sống