Isaac Thái, Nissi United, Greg Bosto

Sống Cho Chúa - Isaac Thái, Nissi United, Greg Bosto

Lời bài hát: Sống Cho Chúa