Nhất Trung

Quay Về Bên Chúa - Nhất Trung

Lời bài hát: Quay Về Bên Chúa