Thu vân

Qua Màn Khói Đêm - Thu vân

Lời bài hát: Qua Màn Khói Đêm