Tốp Ca

Ơn Giêxu Cao Sâu Lắm Thay - Tốp Ca

Lời bài hát: Ơn Giêxu Cao Sâu Lắm Thay