Tốp Ca

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu - Tốp Ca

Lời bài hát: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu