Hữu Chương

Ơn Cao Sâu - Hữu Chương

Lời bài hát: Ơn Cao Sâu