VA

Ôi Chúa ôi lắng nghe lời con kêu cầu - VA

Lời bài hát: Ôi Chúa ôi lắng nghe lời con kêu cầu