VA

Nơi Gô gô tha giê xu đã chết thay cho con - VA

Lời bài hát: Nơi Gô gô tha giê xu đã chết thay cho con