Xuân Trường

Nhớ Một Mùa Đông - Xuân Trường

Lời bài hát: Nhớ Một Mùa Đông