Nguyên Thủy

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Nhiều Khi Tôi Nhớ Về