K'Long Hagim

Nhạc Khúc Giáng Sinh - K'Long Hagim

Lời bài hát: Nhạc Khúc Giáng Sinh