Nguyên Thủy

Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi - Nguyên Thủy

Lời bài hát: Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi