Tốp Ca, David Dong

Ngợi Khen Chúc Tôn - Tốp Ca, David Dong

Lời bài hát: Ngợi Khen Chúc Tôn